Měření, monitorování a analýza kvality elektrické energie

Nabízím:
měření kvality elektrické energie, detekci přechodových jevů v síti včetně odhalení příčin rušení. Součástí měření je vypracování rozboru naměřených hodnot, zpracování grafů, návrh na odstranění zjištěných závad, návrh kompenzačního resp. dekompenzačního rozvaděče.

Měřené veličiny:

 • základní složky sítě - napětí, proud, kmitočet, účiník, činný, jalový zdánlivý výkon a odebraná energie
 • krátkodobé poklesy a zvýšení měřených veličin
 • proudová a napěťová nesymetrie napájecího napětí
 • přerušení napájení
 • vyšší harmonické složky až do 50tého řádu
 • flikr - rychlé kolísání napětí

  Nežádoucí veličinu průmyslové sítě tvoří jalová energie jejíž množství určují nainstalované spotřebiče. Měřením lze zjistit nežádoucí odběry jalové energie jak indukčního tak kapacitního charakteru a následně stanovit potřebný kompenzační resp. dekompenzační výkon pro návrh kompenzačního rozvaděče.

 • Kontaktní a poptávkový formulář

  Domovská stránka | Regulace 1/4 hod. maxima | Kompenzace účiníku | Analýza el. sítě | Opravy PC | Objednávka

  Copyright © 2008 L.P. Všechna práva vyhrazena. Poslední aktualizace: 9. prosince 2018