Hlídače čtvrthodinového maxima

Regulátor a monitor spotřeby ATS - micro

Regulátor ATS-micro je určen pro měření a následnou regulaci spotřeby elektrické energie, ale také spotřeby plynu, tepla či jiných médií.
Tento rozměrově malý, kompaktní a výkonný přístroj najde uplatnění především v malých a středních provozech, kde není zapotřebí monitorovat další měření a pro regulaci postačí čtyři regulační stupně. Ve větších provozech lze přístrojem regulovat spotřebu dílčích odběrů (např. nájemce, apod.).
Vstupy měření jsou digitální (celkem 3+1) – připojují se na elektroměry s impulsním výstupem. Vstupy jsou tzv. aktivní – připojují se k impulsnímu vysílači s bezpotenciálovým kontaktem nebo tranzistorem s otevřeným kolektorem.
Regulační výstupy (celkem 4) jsou realizovány bezpotenciálovými kontakty relé. Provozní stav může být uživatelsky nastaven: kontakt sepnut / rozepnut.
Synchronizaci zajišťuje signál elektroměru nebo interní zdroj reálného času. Základní měřící a regulační časovou jednotkou je čtvrthodina. Regulovat lze však i v delších intervalech – hodinový a denní regulační interval.
Regulátor využívá velmi flexibilního kombinovaného kompenzačního a predikčního algoritmu. Nastavení lze snadno přizpůsobit konkrétním potřebám technologie provozu. Ve většině případů lze ponechat implicitní nastavení a pouze změnit požadované maximum výkonu/odběru a nastavit konstanty elektroměru.
Přístroj je vybaven sériovou linkou pro připojení k počítači. Počítačový program Max Communicator umožňuje nastavovat parametry regulace, zobrazovat aktuální stavy, a slouží také k archivaci a zpracování energetických diagramů (ATS-micro-S).
Prohlížení a nastavování údajů je možné přímo na přístroji (chráněno PIN). Pro zobrazení je použit dvouřádkový podsvětlený displej a k ovládání tlačítková membránová klávesnice.


Technické parametry:

Napájení

AC 230V/12VA, 50Hz

Vstupy

4x aktivní, společná svorka záporná, šířka impulsu min. 20ms, max. rychlost 20 imp/sec

Výstupy

4x spínací kontakt relé, max. 250VAC/1A

Sériová linka

RS232, rychlost 9600, 19200, 38400, 57600Bd

Paměť

4096 záznamů (cca. 42 dnů)

Reálný čas

zálohování LI článkem, automatický přechod letní/zimní čas

Zobrazení

LCD displej 2x 16 znaků s podsvětlením

Klávesnice

třítlačítková, membránová

Rozměry

Modulbox 6M

Pracovní teplota

-25 až +50 °C

Hmotnost

0,6 kg

Regulátor a monitor spotřeby ATS - mini

Regulátor ATS-mini je kompaktní varianta ověřeného regulátoru ATS-C120. Oba jsou určeny pro monitorování a v případě potřeby i regulaci průběhu spotřeby energií (rezervovaná kapacita) v průmyslových podnicích (regulace 1/4 hod. výkonu, denní spotřeby zemního plynu).
Na zařízení ATS-mini lze připojit elektroměry, plynoměry, vodoměry, měřiče tepla, teplotní čidla aj. snímače veličin, které mají tzv. „impulzní výstup S0“. Další vstupy měření nebo regulační výstupy lze do systému doplnit pomocí externích I/O modulů ECT, ECA a ECX.
Kromě sledování a regulace průběhu celkové spotřeby podniku je zařízení ATS-mini přizpůsobeno i pro monitorování desítek podružných měření (do 120).
Regulace pracuje na principu odpínání nebo snížení výkonu vybraných spotřebičů na dobu nezbytně nutnou pro optimální využití rezervované kapacity ve sledovaném intervalu (1/4 h pro elektřinu, 24 h pro zemní plyn). Zařízení ATS-mini je schopno po nastavení pracovat nezávisle bez nutnosti obsluhy nebo spojení s nadřízeném ovládacím softwarem.
Pro plné využití všech funkcí systému (archivace a vyhodnocení dat, dálkové nastavení, zobrazení aktuálního stavu regulace, ruční ovládání, varovné emaily, …) se k regulátoru ATS-mini-LM dodává (v ceně) software Max Communicator (OEM licence). K ATS-mini lze připojit analyzátor EME 319 pomocí sběrnice RS485 nebo datové sítě Ethernet.


Modifikace regulátoru ATS-mini:

ATS-mini

6 měření, 6+26 výstupů, bez SW licence, bez LAN

ATS-mini-LM

6+114 měření, 6+26 výstupů, SW licence, LAN

Technické parametry:

Napájení

24V DC/0,25A/6VA

Počet měření

6 až 120 (lze rozšiřovat pomocí externích modulů)

Regulační stupně

6 až 32 (lze rozšiřovat pomocí externích modulů

Vstupy

integrované - 6x optoizolovaný, aktivní (24V/3mA), společná záporná svorka,
šířka impulsu >= 20ms, frekvence >= 20 imp./sec

Výstupy

6x relé, přepínací kontakt (230 VAC/1A))

Paměť

dataflash, 4 MB, 5290 záznamů (7 týdnů)

Komunikace

LAN 10/100 Mbit/s, RS485 9600-115200 Bd

Zobrazení

displej LCD 2x16 znaků s podsvětlením

Klávesnice

tlačítková (3 x mechanický mikrospínač)

Zálohování

chod RTC zálohován Li článkem CR2032 (v soklu)

Provozní teplota

-10 až +50 °C

Rozměry

MODULBOX 6M (106x91x62mm)

Hmotnost

cca 0,3 kg

Regulátor a monitor spotřeby ATS - C120

Regulátor ATS-C120 je určen pro měření a následnou regulaci spotřeby energie – nejčastěji elektrické, ale také spotřeby plynu, tepla či jiných médií.
Kromě regulace centrální, případně i dílčí spotřeby je zařízení ATS-C120 určeno pro současné monitorování průběhu spotřeby dalších (podružných) měření.
Všechny vstupy měření jsou impulsní – připojují se na příslušné převodníky – elektroměry, plynoměry, atd. s impulsním výstupem.
Regulace pracuje na principu odpínání vybraných spotřebičů na dobu nezbytně nutnou pro udržení aktuální odběrové křivky ve vymezeném intervalu s cílem maximálního využití přiděleného limitu výkonu (rezervovaná kapacita) resp. odběru za definovaný interval (čtvrthodina, hodina, den).
Regulátor ATS-C120 je schopen po nastavení pracovat nezávisle bez nutnosti obsluhy. Plné využití všech jeho funkcí (vizualizace a archivace dat, dálkové nastavení, zobrazení aktuálního stavu regulace) lze však dosáhnout prostřednictvím počítače a programu Max Communicator.
Prohlížení a nastavování údajů je možné přímo na přístroji (chráněno PIN). Pro zobrazení je použit dvouřádkový podsvětlený displej a k ovládání tlačítková membránová klávesnice.
Regulátor ATS-C120 potřebuje pro svoji funkci další moduly: výstupní modul(y) ATS-MR8 (8x relé s přepínacím kontaktem), resp. ATS-VM16 (16x bezkontaktní tranzistorový výstup), vstupní modul(y) ATS-IM32 (30 měření), popřípadě moduly ECT, ECA a ECX.


Modifikace regulátoru ATS-C120:

ATS-C120S

(S)mall…malý regulátor omezený na 6 měření celkem

ATS-C120M

(M)edium…střední regulátor omezený na 14 měření

ATS-C120L

(L)arge…regulátor v plné výbavě

ATS-C120xM

Regulátor s licencí na program Max Communicator, kde x = S/M/L viz výše

Technické parametry:

Napájení

24V DC/0,4A/10VA

Počet měření

8, 16, 30, až 120 (lze rozšiřovat pomocí externích modulů)

Regulační stupně

8, 16, 24, 32 (externí výstupní moduly)

Vstupy

integrované - 32 x optoizolovaný, aktivní (24V/5mA), společná záporná svorka,
šířka impulsu >= 20ms, frekvence >= 20 imp./sec

Výstupy

samostatné moduly ATS-VM16 (tranzistorový), ATS-MR8 (reléový), ECA, ECX

Paměť

2 měsíce (6000 záznamů po 15 minutách)

Komunikace

RS232 nebo LAN, RS485, I2C

Sériová linka

9 600-115 200 Bd, 8b, 1sb, NP, s nebo bez řízení toku (RTS/CTS), délka vedení max. 3-10 m podle nastavené rychlosti, pro větší vzdálenosti použít převodník

Zobrazení

displej LCD 2x16 znaků s podsvětlením

Klávesnice

tlačítková (6 x mechanický mikrospínač)

Zálohování

chod RTC zálohován Li článkem (nevyžaduje údržbu)

Provozní teplota

-10 až +40 °C

Rozměry

MODULBOX 9M (160x90x60mm)

Hmotnost

cca 0,25 kg

Měřící modul MM-216

Měřící modul MM-216 je osazen 16 měřícími vstupy přizpůsobenými pro napojení na měřidla s proudovým impulzním výstupem (S0) – běžně elektroměry, plynoměry, vodoměry, měřiče tepla a další. Zaznamenané údaje - počet impulzů (množství energie) pro každý měřící kanál zvlášť – ukládá každých 15 minut do vnitřní paměti, odkud je lze vyčíst protokolem MODBUS. Kromě historie poskytuje i údaje o průběhu okamžité spotřeby – výkonu. Pro vizualizaci, finální archivaci a zpracování tiskových sestav všech údajů o spotřebě lze použít program Max Communicator 9. MM-216 je vybaven jedním výstupem (SSR), který lze plnohodnotně použít pro hlídání rezervované kapacity (1/4h výkonu) nebo jej můžete použít jako tzv. „spínací hodiny“ v režimu „zapnuto / vypnuto OD-DO“ nebo jednoduše pro dálkové ruční ovládání vybraného spotřebiče nebo vše současně, regulace, časové spínání a ruční ovládání.
Omezení je dáno samozřejmě pouze pouhým jediným výstupem, dále MM-216 nepodporuje 24h cyklus regulace (regulace zemního plynu) a sčítání více měření pro potřeby regulace.


Technické parametry:

Napájení

AC 230V/3,2VA 50Hz

Vstupy

16 x optočlen, aktivní 12V DC, společná záporná svorka,
šířka impulsu >= 10ms, frekvence >= 50 imp./sec

Výstup

1x, SSR (optomos), max. 30V/30mA

Paměť

3 měsíce (8832 záznamů po 15 minutách)

Komunikace

RS485 (MODBUS), Ethernet, USB

Zálohování

chod RTC, CR 2032

Provozní teplota

-20 až +55 °C

Rozměry

MODULBOX, 107 x 90 x 58 mm

Krytí

IP 20

Soubory ke stažení:

Kontaktní a poptávkový formulář Objednávka on - line

Domovská stránka | Regulace 1/4 hod. maxima | Kompenzace účiníku | Analýza el. sítě | Opravy PC | Objednávka

Copyright © 2008 L.P. Všechna práva vyhrazena. Poslední aktualizace: 3. června 2021